P.U.H. Estetyka – Serwis Waldemar Kaczor jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie.
Waldemar Kaczor jest członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie.

Kadra firmy P.U.H. Estetyka – Serwis Waldemar Kaczor posiada świadectwa i certyfikaty:

 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego PIKW II Stopnia oraz wpis na Krajową Listę PIKW Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych – wydany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A.
 • Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - kurs „ Ochrona obiektów przed szkodnikami jako niezbędny element dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym”.
 • Świadectwo uprawniające do ”Wykonywania zabiegów, nabywania i stosowania środków zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi”.
 • Świadectwo uprawniające do „Konfekcjonowanie i obrót środkami”.
 • Świadectwo ukończenia kursu podstawowego z zakresu dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji wydane przez PSPDDiD w Warszawie
 • Świadectwo ukończenia kursu II stopnia w zakresie deratyzacji.
 • Świadectwo ukończenia kursu II stopnia w zakresie dezynsekcji.

 

Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez:

 • Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie – dr Halina Turlejska „Zasady GHP/GMP i System HACCP jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności”.
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach – doc. dr hab. Krzysztof Kwiatek „Rola i znaczenie DDD w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym – od pola do stołu konsumenta”.
 • Pest – control .eu :Pest Control 2005 „Ochrona obiektów przed szkodnikami”.
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach „ Zwalczanie szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym oraz w służbie zdrowia w świetle integracji z Unią Europejską”.
 • Centrum Euro Info w Rzeszowie-„System HACCP w przedsiębiorstwie handlowym”.
 • Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach-„Rola DDD w ochronie zdrowia publicznego i bezpieczeństwie produkcji żywności”,
 • Trojszyk” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz- „Ochrona obiektów zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymaganiami HACCP”

 • Katedra Entomologii Stosowanej SGGW Warszawa „Integrowane metody zwalczania szkodników w zakładach przemysłu spożywczego”.
 • Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, członek Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji „ DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność”.
 • Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDiD w Warszawie „Zapobieganie zagrożeniom bioterrorystycznym”