Deratyzacja

Czyli potocznie odszczurzanie - zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni (najczęściej szczurów i myszy)

Dezynsekcja

Dezynsekcja to tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak: muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych

Dezynfekcja

Dezynfekcja nazywana inaczej odkażaniem to zabiegi, których celem jest zlikwidowanie szkodliwych drobnoustrojów na powierzchniach i przestrzeni pomieszczeń użytkowych. Do jej przeprowadzenia używa się różnych chemicznych substancji.

Monitoring szkodników: monitoring gryzoni

System zabezpieczeń i kontroli występowania szkodników w obiektach związanych z produkcją, dystrybucją oraz przetwarzaniem żywności.

Monitoring szkodników: monitoring owadów

Prowadzenie monitoringu według zaplanowanej kolejności, obserwacji lub pomiarów parametrów kontrolnych celem określenia czy punkt kontrolny znajduje się pod nadzorem.

HACCP

System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania i składowania żywności.

Estetyka Serwis działa na rynku DDD od 1999 roku. Zajmujemy się prowadzeniem usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, Pest Control, zwalczaniem szkodników sanitarnych, szkodników żywności, DDD Estetyka Serwiszwalczaniem szkodników w produkcji ogrodniczej, rolniczej i obiektach inwentarskich.

Właścicielem firmy jest Waldemar Kaczor, członek organizacji zawodowej Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Nasza kadra to wyspecjalizowani technicy specjaliści DDD - Pest Control. Zadania wykonujemy zgodnie z zasadą, że zadowolenie klienta jest najważniejsze. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznej i kompleksowej ochrony przed szkodnikami i organizmami szkodliwymi.

Zobacz ofertę

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług DDD?

 • w branży DDD jesteśmy liderem w rejonie naszego działania.
 • wykonujemy skutecznie i bezpiecznie dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację.
 • opracowujemy obowiązkowe procedury kontroli szkodników i wdrażamy system monitorowania szkodników w obiektach Zleceniodawcy.
 • prowadzimy stały nadzór nad szkodnikami zgodnie z wymogami systemu jakości HACCP.
 • stosujemy najnowsze metody, urządzenia i preparaty nie pozostawiające zapachu i śladów.
 • działamy kompleksowo począwszy od prac interwencyjnych - doraźnych poprzez stałą programową systematyczną współpracę mającą na celu eliminację szkodników i stałe zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami.

Zobacz ofertę

Do naszych najważniejszych atutów zaliczyć można:

 • profesjonalna kadra permanentnie odnawiająca wiedzę przez ciągłe szkolenia i doskonalenie zawodowe
 • najlepsza jakość i wysoka skuteczność zabiegów dezynsekcji i deratyzacji
 • fachowość i wiedza praktyczna poparta wieloletnim doświadczeniem
 • gwarancja jakości wykonywanych usług
 • konkurencyjne ceny
 • pomoc w wdrożeniu elementów HACCP w nowo powstałych firmach,
 • wdrażanie i obsługa systemu ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymogami zasad GHP/GMP i wymogami systemu HACCP

Zobacz ofertę

Pogotowie 24

Na wezwanie wykonujemy w trybie pilnym:

 • Likwidację gniazd i populacji owadów latających os, szerszeni,
 • Odławianie gryzoni w obiektach sklepów, magazynów żywności, szpitali, przedszkoli itp.
 • Dezynfekcje pomieszczeń po zmarłych,
 • Dezynfekcję środków transportu przed załadunkiem,
 • Dezynfekcje i dezynsekcję wagonów osobowych kolejowych i autobusów,
 • Inne zlecenia wymagające natychmiastowej interwencji.

Tel. kom. 606 713 917